Sjuhärads samordningsförbund
Gubbar_test

Ta chansen att få kompetensutbildning!

Projekt PR - hälsa i hållbart arbetsliv är nu igång och som en första glimt av projektets verksamhet kommer här ett erbjudande om kompetensutveckling genom utbildningen
"Att leda på distans"

”Att leda på distans”

- OBS redan tisdagen den 16/6 klockan 13.00-16.00

Just nu finns chansen att delta i en webbutbildning gällande ledarskap på distans.

Utbildningen är riktad till dig som är chef.

Oavsett om det är önskat eller ej behöver ibland medarbetare kunna ledas på distans och du
som chef kan behöva få ökad kunskap om möjligheterna. Att leda på distans kan vara utmanande och något som organisationer möter både till vardags och till följd av en pandemi.

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för hur beteenden och reaktioner uppkommer med hjälp av neurovetenskap och hur motivation kan skapas.
Kostnadsfritt! Du avsätter tre arbetstimmar och kan i gengäld skapa ett mer hållbart arbetsliv både för dig som chef och för dina medarbetare! Adventum Kompetens VD Maria Scullman föreläser.

VÄLKOMMEN med din anmälan snarast!

Inbjudan

Kontakt:
Projektledare Åsa Lisevall
073 - 4022492
asa.lisevall@sjusam.se

Vad behöver just din organisation?

PR- Hälsa i hållbart arbetsliv omfattar både möjligheter att analysera vilka
behov just din arbetsplats har och även bekosta utvalda aktiviteter för
kompetenshöjning och hälsa i arbetslivet.
Logotyp Pr- häsla i hållbart arbetsliv
För mer information besök www.sjusam.se/pr eller kontakta projektledaren för att veta mer om de resurser som projektet erbjuder.
Projektledare Åsa Lisevall tel: 073 - 4022492 mail: asa.lisevall@sjusam.se

Trevlig sommar!

icon-1294224_1920
Sjuhärads samordningsförbund
Gubbar