ACT för medarbetaren bygger på den beprövade metoden Acceptance and Commitment Training som här anpassats till grupp där deltagarna genom teoretiska och praktiska övningar lär sig hantera och bemästra sådant som hindrar dem från att prestera fullt ut. Fokus ligger på att tillägna sig nya strategier och förhållningssätt till de utmaningar som arbetslivet innebär.

Utbildningen är kostnadsfri och passar alla medarbetare oavsett uppdrag.

Totalt 12 timmar under 4 tillfällen i maj: 8 maj, 15 maj, 22 maj, 29 maj

Tid: 8.30 – 11.30 • Plats: Pulsen, lokal ”Solen”, Kyrkängsgatan 8, Borås

Anmälan

Läs mer om projekt Positiv Rörelse