PR – hälsa i hållbart arbetsliv bjuder in till webbutbildning.

16/6 klockan 13.00-16.00

Just nu finns chansen att delta i en webbutbildning gällande ledarskap på distans. Utbildningen är riktad till dig som chef.

Oavsett om det är önskat eller ej behöver ibland medarbetare kunna ledas på distans och du som chef kan behöva få ökad kunskap om möjligheterna. Att leda på distans kan vara utmanande och något som organisationer möter både till vardags och till följd av en pandemi.

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för hur beteenden och reaktioner uppkommer med hjälp av neurovetenskap och hur motivation kan skapas. Kostnadsfritt! Du avsätter tre arbetstimmar och kan i gengäld skapa ett mer hållbart arbetsliv både för dig som chef och för dina medarbetare!

Adventum Kompetens VD Maria Scullman föreläser.

Inbjudan.