Nätverksträff – Chefoskopet

I det pågående arbetet med Chefoskopet i projekt PRiA erbjuds Nätverk Chefoskopet som riktar sig nationellt till er som har ett pågående arbete med eller ett intresse av Chefoskopet.

Eftermiddagen bjuder på erfarenheter från Bollebygds kommun genom kommunchef Monika Holmgren och KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott). Lisa Björk fil.dr utvecklingsledare ISM (Institutet för stressmedicin) ger forskningsperspektiv på organisatoriska förutsättningar för chefer och Suntarbetsliv genom Malin Ljungzell och Ann-Charlotte Laurell berättar om det stödjande arbetet som bedrivs kopplat till Chefoskopet och friskfaktorer. Det kommer också finnas utrymme för dialogsamtal och frågestund. Hans Lindgren, senior organisationskonsult som deltog i Chefiosstudien, interventionsstudien faciliterar dagen.

Dagen är kostnadsfri och delfinansieras genom ESF-projekt PRiA.

Vid frågor går det bra att kontakta projektledare Åsa Lisevall: asa.lisevall@sjusam.se telefon: 073-4022492

Varmt välkommen med din anmälan!

DATUM OCH TID: 1 december, 13.00 – 16.00

PROGRAM:
13.00-13.15 Välkomna!
Kort introduktion och presentationsrunda med facilitator Hans Lindgren, senior organisationskonsult som deltog i Chefiosstudien, interventionsstudien.

13.15-14.00 Suntarbetsliv.
Ann-Charlotte Laurell och Malin Ljungzell berättar om sina erfarenheter av sitt stödjande arbete och kontakter med kommuner som jobbar med Chefoskopet och friskfaktorer.
Dialogsamtal och frågestund.

14.00-14.15 Paus

14.15-15.00 Erfarenheter från Bollebygd
Kommunchef Monica Holmgren tillsammans med KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) berättar om arbetet med organisatoriska förutsättningar som pågår i kommunen.
Dialogsamtal och frågestund

15.00-15.15 Paus

15.15-16.00 Forskningsperspektiv
Lisa Björk, fil.dr utvecklingsledare ISM (Institutet för stressmedicin) berättar om forskningen avseende organisatoriska förutsättningar för chefer.
Dialogsamtal och frågestund.