Sjuhärads samordningsförbund finansierar arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteter för arbetslösa och sjukskrivna. Att delta i en gruppaktivitet kan vara ett första steg i riktning mot långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier. Aktivitet stimulerar, ger ökad självkänsla och möjligheter till förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Alla aktiviteter är till för hela förbundets upptagningsområde.

För att ansöka om att delta i någon av samordningsförbundets aktiviteter så används blanketten ”Ansökningsblankett”.  Blanketten skickas till den kontaktperson som står angivet vid aktiviteten.