Organisatorisk ACT med Rikke Kjelgaard

PR – hälsa i hållbart arbetsliv anordnar kurs i Organisatorisk ACT. Kursen leds av Rikke Kjelgaard som är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer.

Kursen som ges digitalt i gruppformat är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och tar sin utgångspunkt i modern inlärningspsykologi och beteendeanalys (KBT). Kursen ska främja psykisk hälsa för ledare och forma en riktning i organisationen som är inkluderande och grundas i en samsyn – hitta visionens hur tillsammans.

Kursen riktar sig till både medarbetare och chefer, oavsett befattning som vill kunna nyttja ACT som ett sätt att skapa mening, riktning och mål. Investeringen är tolv timmar som genomförs under två dagar i oktober och november. Utbildningen som erbjuds sker digitalt i gruppformat baserat på ACT och tar sin utgångspunkt i modern inlärningspsykologi och beteendeanalys (KBT). Kunskaperna främjar psykisk hälsa och formar en riktning i organisationen som är inkluderande och grundas i en samsyn.

DATUM OCH TID: 26/10 + 10/11 TID: kl. 9-16.
Zoom länk skickas per mejl inför varje kurstillfälle.

KOSTNADSFRITT. ESF projektet finansierar kompetensutvecklingen.