Kurs i Organisatorisk ACT med Rikke Kjelgaard

PR – hälsa i hållbart arbetsliv anordnar kurs i Organisatorisk ACT. Kursen leds av Rikke Kjelgaard som är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer.

Kursen som ges digitalt i gruppformat är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och tar sin utgångspunkt i modern inlärningspsykologi och beteendeanalys (KBT). Kursen ska främja psykisk hälsa för ledare och forma en riktning i organisationen som är inkluderande och grundas i en samsyn – hitta visionens hur tillsammans.

PÅ DENNA KURS KAN DU LÄRA DIG:
• hur du tillsammans med andra kan göra den egna organisationen attraktiv och hållbar med
god kommunikation och förmå varandra att gå mot gemensamma mål
• hur du kommunicerar klart och tydligt
• hur du tar hand om dig som chef och som människa
• hur du håller i svåra samtal
• verktyg för att utveckla och stärka din psykologiska flexibilitet som ledare
• hur du skapar en känsla av vitalitet och mening genom att arbeta med värden samt riktning
• hur du kan hitta din stil som modig, autentisk och stark ledare
• hur du kan skruva upp för mer energi istället för att skruva ner för stress

DATUM OCH TID:
20/4 + 24/5 + 18/6 Tid: kl. 9-16.
Zoom länk skickas per mejl inför varje kurstillfälle.