Sjuhärads samordningsförbund söker en utvärderare för projekt VILJA.

Se upphandlingsunderlag

Anbud mailas till kansli@sjusam.se