Sjuhärads samordningsförbund

Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Sjuhärads samordningsförbund.

Förbundet betjänar ett geografiskt område med cirka 225 000 invånare.

Förbundet bildades enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och finansierar olika insatser som syftar till att personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

ESF bekostar delar av de aktiviteter som sker genom flera projekt (för närvarande drivs projekt PULS inom programområde två och projekt Positiv Rörelse inom programområde ett).

Kontakt