Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund finansierar förebyggande kompetensutveckling och deltagaraktiviteter med målsättningen att öka deltagares möjligheter till förvärvsarbete. Ibland bekostas även utbildningar i metoder eller annat som kan bidra till effektivare stöd och samverkan.

Samordnat med vad Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen kan erbjuda medverkar områdets åtta kommuner med drift och metodutveckling genom förbundet.

För-rehabilitering erbjuds lokalt för personer som ännu inte är redo att återgå i arbete eller söka arbete, men där målet är arbete. Aktiviteterna tillhandahålls genom kommunernas arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Med inslag av olika evidensbaserade metoder får personer i yrkesverksam ålder stöd att komma närmare egenförsörjning.

I Borås Stad som är områdets mittpunkt och har flest invånare finns två kompletterande aktiviteter. Personer i målgruppen som bor i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda kan delta i annan kommun än den de bor i.

Mer om förutsättningar, hur förbundet arbetar förebyggande så att färre behöver sjukskrivas eller annat förbättringsarbete finns under respektive flik samt i verksamhetsplan. Du är välkommen att kontakta kansli eller aktivitet vid frågor!

Kansli