Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund är en samverkansform för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och åtta kommuner i Sjuhärad.

Genom förbundet förvaltas en gemensam budget, ibland även med externt finansierade projekt. Målet är effektiv användning av samhällets resurser och lokala behov avgör vad som behövs för att fler personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Det mesta som bekostas är direkta aktiviteter till de personer som inte är i arbete, och därutöver sker en del insatser som indirekt underlättar människors väg mot arbete. Exempel kan vara att bekosta utbildningar, utveckla effektiva metoder, eller arbeta förebyggande så att färre behöver sjukskrivas.

Kansli