Övriga samhällsresurser

Samordningsförbundet finns för att synka samhällets resurser så att utsatta individer får det stöd just de behöver för att komma i arbete. Förbundet har en övertygelse om att alla kan komma i arbete, och det finns fler aktörer som kan bidra till att fler når det målet. Ibland är det svårt att både kunna, våga och vilja komma i arbete, men med rätt synsätt, metoder och stöd går det.

Fundera på om något av nedanstående – eller kanske ytterligare något annat – kan vara en pusselbit till hälsa, kunskap, social samvaro eller annat som behövs för att komma en bit på vägen mot arbetslivet