Övriga samhällsresurser

Många personer och organisationer har en roll i att ge utsatta individer stöd för att komma i arbete. Ibland finns lagstöd för en s.k. SIP – Samordnad Individuell Plan. Mer information om det finns bland annat på 1177.se. Utöver myndigheter och vårdgivare finns också många andra aktörer som kan bidra till att fler når målet om arbete för egenförsörjning. Kan personliga behov eller intressen skapa ny kraft genom t.ex. föreningslivet? Nedan finns exempel på stödformer från olika organisationer och många andra föreningar uppmuntrar också till stärkt hälsa, kunskap, social samvaro och annat som underlättar vägen vidare mot arbete.