Sjuhärads samordningsförbund

Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Sjuhärads samordningsförbund.

Förbundet bildades enligt FINSAM, lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och finansierar olika insatser som syftar till att personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Förbundet bekostar emellanåt delar av insatser och aktiviteter genom olika externa projekt.

Aktiviteterna är öppna för kvinnor och män bosatta i Sjuhärad. Förbundet betjänar ett geografiskt område med cirka 225 000 invånare.