Sjuhärads samordningsförbund har elva medlemmar, fördelat på fyra olika parter i ett område med cirka 225 000 invånare. Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt de åtta kommunerna; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda som bekostar och styr förbundet tillsammans.

Förbundet drivs enligt FINSAM, lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) som syftar till att personer ska öka sin förmåga att förvärvsarbeta. Syftet uppnås genom en tydligare samverkan kring pågående insatser för individer som behöver stöd från flera aktörer inför att kunna försörja sig själva.

Varje myndighet har kvar sitt myndighetsutövande i respektive grunduppdrag. De insatser förbundet finansierar och avtalar med kommunerna om att utföra blir komplement till sådant som individen behöver stöd av från myndigheterna. Tillsammans kan de olika professionerna nå ett mer sammanhållet arbetssätt och synsätt kring olika behov och aktivitetsförutsättningar.

En styrelse med politiker från regionen och kommunerna och tjänstepersoner från statens myndigheter har gemensamt ansvar för det lokala samordningsförbundet och kan ta initiativ till nya arbetsformer eller samverkansprojekt. Mer om samordningsförbund generellt finns på Finsam.se, och för Sjuhärad lokalt i förbundsordning, i verksamhetsplan med budget och i eventuella projektbeskrivningar. Kontakta gärna kansliet vid ytterligare frågor.