Sjuhärads samordningsförbund

Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Sjuhärads samordningsförbund.

Förbundet bildades enligt FINSAM, lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och finansierar olika insatser som syftar till att personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

ESF bekostar delar av de insatser och aktiviteter som sker genom flera projekt (för närvarande drivs projekt PULS inom programområde två och projekt PR- hälsa i hållbart arbetsliv inom programområde ett).

Aktiviteterna är öppna för kvinnor och män bosatta i Sjuhärad. Förbundet betjänar ett geografiskt område med cirka 225 000 invånare.