VILJA

VILJA ger kompetensutveckling till kommun- och regionanställda. 

Projektet ska bidra till mer hållbarhet i arbetslivet. Jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling är grundvärden i projektet. Arbetet sker processinriktat efter behov i den egna organisationen. 

Det professionella omdömet odlas genom olika paket av kompetensutveckling. ACT, JobMatch Talent och Mentorskap är exempel på metoder som används. 

Projektets insatser baseras på att bygga inre styrkor, stärka förutsättningar till värdefulla relationer och att utveckla förmågor att förmedla viktig kunskap vidare. Kompetens om förhållningssätt kan bidra till mer återhämtning och självkännedom, minska stress och öka förutsättningar till hållbara aktiva val. Kunskap om människors olikheter i egenskaper kan bidra till goda relationer och att var och en kan vara sitt bästa jag, på attraktiva arbetsplatser. Förmågor att ge andra individer stärkt ställning på arbetsmarknaden och skapa en god arbetsmiljö ökas genom bland annat licensutbildningar. 

Projektet pågår 20240101 – 20251231 med medel från ESF. 

Inskickad projektansökan

Logga Vilja

AKTUELLT

Mentorsprogram

VILJA erbjuder nu chefer i Sjuhärads kommuner att delta i ett Mentorsprogram. Programmet erbjuder kompetensutveckling genom föreläsningar, dialog, träning samt verktyg som kan nyttjas långsiktigt. Mentorskap som metod för lärande har bevisad effekt för att skapa långsiktigt hållbart ledarskap.

Ansökan till mentorprogrammet för chefer 2024–2025 är öppen från och med 19 januari med sista ansökningsdag 7 februari.