VILJA

VILJA ger kompetensutveckling till kommun- och regionanställda. 

Projektet ska bidra till mer hållbarhet i arbetslivet. Jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling är grundvärden i projektet. Arbetet sker processinriktat efter behov i den egna organisationen. 

Det professionella omdömet odlas genom olika paket av kompetensutveckling. ACT, JobMatch Talent och Mentorskap är exempel på metoder som används. 

Projektets insatser baseras på att bygga inre styrkor, stärka förutsättningar till värdefulla relationer och att utveckla förmågor att förmedla viktig kunskap vidare. Kompetens om förhållningssätt kan bidra till mer återhämtning och självkännedom, minska stress och öka förutsättningar till hållbara aktiva val. Kunskap om människors olikheter i egenskaper kan bidra till goda relationer och att var och en kan vara sitt bästa jag, på attraktiva arbetsplatser. Förmågor att ge andra individer stärkt ställning på arbetsmarknaden och skapa en god arbetsmiljö ökas genom bland annat licensutbildningar. 

Projektet pågår 20240101 – 20251231 med medel från ESF. 

Inskickad projektansökan

Logga Vilja
Logga ESF

AKTUELLT

JobMatch Talent utbildning

Utbildningen innebär kompetensutveckling för dig som individ samtidigt som du får möjlighet att stärka grupper och individer i din organisation. På kursen lär du dig att tolka och använda JobMatch Talent. Den kostnadsfria utbildningen innefattar 3 heldagars teori, övningar och dialoger samt certifiering.

Pilotutbildning för att utveckla tekniker och verktyg för ökad delaktighet på APT

VILJA söker 8 chefer från Sjuhärads kommuner som är intresserade av att tillsammans med oss och andra chefer ”med-utveckla” en processorienterad utbildning. Målet är att ge dig som chef ökade kunskaper och inspiration att tillsammans med dina medarbetare använda APT för att utveckla verksamheten.

Mentorsprogram

VILJA erbjuder nu chefer i Sjuhärads kommuner att delta i ett Mentorsprogram. Programmet erbjuder kompetensutveckling genom föreläsningar, dialog, träning samt verktyg som kan nyttjas långsiktigt. Mentorskap som metod för lärande har bevisad effekt för att skapa långsiktigt hållbart ledarskap.

Grupphandledare ACT

VILJA erbjuder kommun- och regionanställda i Sjuhärad att utbildas till grupphandledare och hålla egna utbildningstillfällen i ACT. Utbildningen innebär kompetensutveckling för dig som individ samtidigt som du får möjlighet att utbilda och stärka grupper och individer i din organisation. Du kommer efter utbildningen till gruppledare att vara redo att arbeta med metoden och hålla utbildningar på egen hand.