Språkprogression

När svenska språket inte är tillräckligt

Individer med otillräcklig svenska kan sällan tillgodogöra sig tillgängliga rehabiliteringsinsatser. Varför utvecklas inte språket för vissa utrikesfödda? Förbundets kartläggning (utförd 2021) sammanfattar generella rot-orsaker bakom svårigheter till inlärning. Delen om lösningsförslag visar att både strukturpåverkan och individuella insatser kan vara verkningsfulla.

Kontakt

Anna Fagefors
anna.fagefors@sjusam.se
0708 – 85 41 76

Träd med synligt rotsytem. Bild.

Webbinar 20 sept och 22 sept

Tema: Heder, förväntningar utifrån kön och arbetsliv
Orsaker att inte lära sig svenska språket kan vara många. Både enligt vad medarbetare i kommunerna i Sjuhärad delat med sig i kartläggningar samt forskningsöversikt så påverkar om du är man eller kvinna möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om omsorgsnormen men också att leva i en eventuell hederskontext. Seminariet lyfter också i liten mån aspekter av hälsa samt rasism och diskriminering. I det här seminariet får du ta del av senaste kunskapsläget samt diskutera och reflektera med andra.

Seminariet är kostnadsfritt. Det riktar sig till alla som på olika sätt stöttar och coachar individer med bristande språkkompetens att närma sig ett arbete. Webinariet genomförs över Teams och du kommer få en länk skickad till dig ca en vecka innan. De två tillfällen är samma innehåll som ges två tillfällen, för att ge fler möjlighet att delta.

Tid:
Tisdag 20 september 09.00-11.00

Torsdag 22 september 13.00-15.00