Språkprogression

När svenska språket inte är tillräckligt

Individer med otillräcklig svenska kan sällan tillgodogöra sig tillgängliga rehabiliteringsinsatser. Varför utvecklas inte språket för vissa utrikesfödda? Förbundets kartläggning (utförd 2021) sammanfattar generella rot-orsaker bakom svårigheter till inlärning. Delen om lösningsförslag visar att både strukturpåverkan och individuella insatser kan vara verkningsfulla.

Kontakt

Anna Fagefors
anna.fagefors@sjusam.se
0708 – 85 41 76

Träd med synligt rotsytem. Bild.

Välkommen på kostnadsfria webinarium våren 2022 i kompetensutveckling angående att stötta individer med bristande språkprogression att komma i arbete.

Webbinarium 2 timmar per tillfälle: 1 timme föreläsning. 1 timme diskussion och erfarenhetsutbyte.
Kl 09:00-11:00

 • 22 & 24 Februari: Gränsgångeri och samverkan
  Det är många inblandade aktörer i stödsystemet runt den utrikesfödda som har långsam språkprogression. Det skapar många organisatoriska gränser. Lär dig mer om vad gränsgångeri som teori är och hur det kan användas för att skapa bättre förutsättningar för samverkan. Föreläsningsdelen filmas och kommer vara tillgänglig i efterhand. 

  Föreläsare: Heiti Ernits, doktorand Förvaltningshögskolan, Innovationsplattform Borås

  Då datum passerat finns inte längre möjlighet att delta på dessa webbinarium men en inspelning av föreläsningen kan hittas här.

 • 21 och 26 April: Ökad förståelse för vad individen har för förutsättningar
  SFI-pedagoger i Borås kommer att ge en kort presentation av SFI som verksamhet och vilka krav det ställs på individen utifrån Skolverkets läroplan och kunskapskrav. De delar också med sig av lärdomar och erfarenhet av osynliga koder, kulturkrockar och generella bakgrundsfaktorer som påverkar stöttningen av individerna.
  Föreläsare: Johanna Svensson Engqvist, Emma Säll, Sara Tagesson, SFI- pedagoger Borås Stad.
 • 17 och 24 Maj: Tilltro och möjligheter på arbetsmarknaden
  Ställer vi rätt typ och nivå av krav på individerna? Forskning visar att handledarens tilltro till individens förmåga att söka och få jobb är avgörande för att coacha hen närmare arbete. Progressionsmätning är en beprövad metod för att följa individens utveckling.
  Föreläsare: Pernilla Andersson Sjuhärad samordningsförbund
 • 31 maj och 7 juni: Hedersnormer, förväntningar utifrån kön och arbetsliv
  Orsaker att inte lära sig svenska språket kan vara många. Om du lever i en hederskontext kan det finnas starka normer som hindrar individen att närma sig ett arbete. Lär dig mer om hederskultur och hur förväntningar utifrån kön påverkar möjligheten att söka, få och behålla ett arbete.
 • INBJUDAN

  Mer information om webbinarierna här.