Metoder att lära själv eller andra

Sjuhärads samordningsförbund tillämpar och bidrar till vidareutveckling av metoder som stärker människors förutsättningar till hälsa kopplat till hållbar egenförsörjning. Mycket av metodarbetet speglas i de aktiviteter som förbundet finansierar för att ge stöd till personer som idag inte är etablerade i arbetslivet. Andra metoder är lämpliga i ett förebyggande syfte, så att kvinnor och män kan ha kvar sin plats i yrkeslivet med bibehållen hälsa.

Vi delar med oss av delar av metoder, material och förhållningssätt som kan vara till nytta för personer med motsvarande arbetsroller som de som arbetar genom Sjuhärads samordningsförbund.