Aktiviteter

Verksamheterna som presenteras här är tillgängliga för hela förbundets upptagningsområde. För lokala resurser och verksamheter hänvisas till respektive kommuns egen sida i vänsterspalten.

PULS

PULS ger ett individuellt anpassat stöd för personer med funktionshinder, prioriterad ålder 20 – 55 år, som bedöms ha framtida arbetsförmåga. Stödet följer deltagaren genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning.

PULS är ett treårigt projekt som finansieras med stöd från ESF.

Framsteget

I Framsteget får du chansen att genom föreläsningar, intressanta möten och samtal få ökad kunskap och förståelse för arbetslivet och samhället.