Aktiviteter för arbetslösa eller sjukskrivna personer

Sjuhärads samordningsförbund finansierar arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteter för arbetslösa och sjukskrivna. Att delta i en gruppaktivitet kan vara ett första steg i riktning mot långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier. Aktivitet stimulerar, ger ökad självkänsla och möjligheter till förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Alla aktiviteter är till för hela förbundets upptagningsområde och varje aktivitet kan anpassas utifrån individernas förutsättningar. Gröna vägen framåt finns enbart i Borås och boende i andra kommuner behöver då kunna ta sig till och från aktiviteten.

Deltagare har inte prestations- eller produktionskrav men förväntas ha

  • Försörjning och bostad, samt barnomsorg i förekommande fall
  • Kommunikationsmöjlighet, att kunna ta sig till och från verksamheten
  • Relevant språkförståelse eller kompenserande stöd som tillgängliggör rehabiliteringen
  • Inget aktivt pågående missbruk (droger, alkohol eller tabletter som hindrar rehabilitering)
  • Remittent följer och behåller ansvaret för deltagaren under tiden i insats.

Ansökan skickas till den plats där deltagande önskas. Se respektive aktivitet för kontaktuppgifter och vänd dig till dem om du vill ha mer information om hur din ansökan, med dina personuppgifter, behandlas när de fått den.