Aktiviteter för arbetslösa eller sjukskrivna personer

Sjuhärads samordningsförbund finansierar arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteter för arbetslösa och sjukskrivna. Att delta i en gruppaktivitet kan vara ett första steg i riktning mot långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier. Aktivitet stimulerar, ger ökad självkänsla och möjligheter till förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Alla aktiviteter är till för hela förbundets upptagningsområde och varje aktivitet kan anpassas utifrån individernas förutsättningar. Vissa aktiviteter finns enbart i Borås (Studiesteget, Gröna vägen framåt och Utlandspraktik). Boende i andra kommuner behöver då kunna ta sig till och från aktiviteten.

Ansökan skickas till den plats där deltagande önskas. Se respektive aktivitet för kontaktuppgifter och vänd dig till dem om du vill ha mer information om hur din ansökan, med dina personuppgifter, behandlas när de fått den.