ACT

ACT handlar om att ta reda på vad som är viktigt i ditt liv och ta steg i den riktningen samtidigt som du tränar på att bättre hantera livets möjligheter, påfrestningar och utmaningar.  ACT (Acceptance and Commitment Training)  kan användas inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. Metoden används i flera av Sjuhärad förbundets verksamheter och nedan finns mer information om ACT samt nyttiga länkar och tips på ACT övningar.