SGI noll processen

Det finns individer hos kommunernas försörjningsstödsenheter och hos Arbetsförmedlingen som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Dessa individer kan under vissa förutsättningar omfattas av Försäkringskassans uppdrag om samordning av rehabiliteringsinsatser.

Med processtöd från Samordningsförbundet har Borås stad,  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans tagit fram ett metodmaterial för att underlätta arbetet med att på bästa sätt stötta individen till eventuell samordning.