Naturnära ACT

När vi vistas i naturen upplever vi ofta att tankarna skingras och det blir lättare att fokusera på vad som är ens upplevelse just här och nu istället för det som pågår i ens huvud. Efteråt har vi ofta sorterat våra tankar fått en klarare bild över hur vi ska prioritera. ACT handlar just om att ta reda på vad som är viktigt och att samtidigt ta steg i riktning mot det som är betydelsefullt.

Inom ACT används ofta metaforer som både tydliggör och förenklar den mer teoretiska grund som ACT vilar på. Ofta ligger naturiakttagelser till grund för dessa metaforer. Naturvistelse, i sig, kan sägas vara en genväg till att komma i kontakt med oss själva, vårt inre. Har man dessutom tillgång till en ”verktygslåda” med ACT- övningar att ibland ta med sig ut i naturen så ger man sig själv bra förutsättningar att komma i kontakt med det som är viktigt.