Aktiviteter

Sjuhärads samordningsförbund finansierar arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteter. Att delta i en gruppaktivitet kan vara ett första steg i riktning mot långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier. Aktivitet stimulerar, ger ökad självkänsla och möjligheter till förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Alla aktiviteter är till för hela förbundets upptagningsområde och varje aktivitet kan anpassas utifrån individernas förutsättningar.

Ansökan skickas till den plats där deltagande önskas.

För lokal information och kontaktuppgifter se respektive kommuns sida:
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda