Hälsa i liv & arbetsliv

– en kostnadsfri föreläsningsserie

Tisdag 26 mars – Lena Skogholm

”Bemötandekoden”
Konsten att förstå sig på människor och få ett
bättre (arbets)liv.

Lena tar med dig på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap. Du får förklaringar till vad som kan hända i våra relationer och konkreta tips hur du kan göra i olika situationer för att det ska bli bra. När vi möter varandra utifrån vår hjärnas förutsättningar blir det mer gynnsamt för oss helt enkelt. Lena är beteendevetare, författare, föreläsare.

Onsdag 15 maj – Nisse Simonsson

”Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?”
Tankens kraft är större än vi tror- om att tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig.

Nisse är hjärndoktorn som tar med dig på en fantastisk resa in i din egen knopp. Tankens kraft är större än vi tror – eftersom vår hjärna är plastisk, det vill säga förändringsbenägen ner till minsta hjärncell, påverkas den rent fysiskt av om vi tänker i dur eller i moll.

Tisdag 24 september – Charlotte Signahl

”Mångfald – besvärligt härligt”
Motiverande föreläsning som ger en ökad förståelse för möten mellan människor.

Charlotte har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av
varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Tisdag 5 november – Marie Ryd

”Innan stressen blir farlig”
Vad kan vi göra för att uppnå en harmonisk vardag
både på arbetsplatsen och hemma?

Marie, med ett förflutet i vetenskapsjournalistik och medicinsk vetenskap, sprider kunskap om de senaste rönen inom kognitiv och social neurovetenskap – kunskap som ökar  förståelsen för människan som både en biologisk och social varelse. Marie är vetenskapsjournalist och ledarskapskonsult, fd forskare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap.