Kompetensutveckling för personer som har arbete

Kompetensutveckling för anställda förebygger så att rehabilitering inte behövs och för att stödja den arbetslivsinriktade rehabilitering som sker till andra målgrupper. Förbundet kan prioritera t.ex. kartläggning, utbildningar, dialog och kommunikation för att underlätta det gemensamma arbetet.