Nätverksträff – Chefoskopet 1 februari

I det pågående arbetet med Chefoskopet i projekt PRiA erbjuds nu en ny chans att delta på en nätverksträff med Chefoskopet. Nätverksträffen riktar sig nationellt till er som har ett pågående arbete med eller ett intresse av Chefoskopet.

Dagen är kostnadsfri och delfinansieras genom ESF-projekt PRiA.

Vid frågor går det bra att kontakta projektledare Åsa Lisevall: asa.lisevall@sjusam.se telefon: 073-4022492

Varmt välkommen med din anmälan!

DATUM OCH TID:
1 februari 13.00 – 16.00. Digitalt via Teams.

Program:
13.00-13.15 Välkomna!
Kort introduktion och presentationsrunda. Hans Lindgren, senior konsult som deltog i Chefiosstudien, interventionsstudien och Åsa Lisevall, projektledare för ESF-projekt PRiA startar upp eftermiddagen.

13.15-14.15 Borås Stad
Enheten Organisationshälsa berättar om sitt projekt i Borås Stad och vilka erfarenheter som kommit av arbetet med Chefoskopet.

14.15-14.30 Paus

14.30-15.45 Hans Lindgren
Hur bygga vidare på den förändringskunskap som Chefoskopsarbetet ger – erfarenheter från kommunerna.

15.45-16.00 Summering
Kort summering av eftermiddagen.