Stående människor, de flesta svarta men några i färg. Illustration.

Öppet hus 13 november