MÄN I HÄLSA

Är du man nog för ett jobb i vården?
Män i hälsa går ut på att få människor att våga vilja välja att arbeta inom vård och omsorg. Män utbildas till undersköterskor och redan anställda kvinnor och män tar gemensamma krafttag i värdskapsutbildningar. Konceptet lyfter branschen som attraktiv arbetsmarknad.

Män i hälsa är en svensk variant av den framgångsrika norska modellen ”Menn i Helse”. Män blir undersköterskor, bygger stolthet och trygghet och har många år av värdeskapande framför sig i en yrkesroll där både män och kvinnor självklart behövs.

Konceptet finansierades med socialfondsmedel från EU i två delar:
Översättning och metodutveckling genom ESF och undersköterskeutbildning genom Leader-sjuhärad.

Det finns för närvarande ingen pågående utbildning i Sjuhärad, men metoden är möjlig att tillämpa kopplat till ordinarie undersköterskeutbildning. Vid intresse kontakta Åsa Lisevall.

Loggor: ESF, Leader sjuhärad.
Logga Män i hälsa.

Män i Hälsa drevs av Sjuhärads samordningsförbund i samarbete med Vård och omsorgscollege och Norges Menn i helse. Finansiering gjordes genom två olika projekt där Europeiska socialfonden bekostade kompetensutveckling för redan anställda genom ”PRiA” och utbildningen ”Män i hälsa” för arbetssökande män bekostades av Leader Sjuhärad.