MÄN I HÄLSA

Är det OK att fråga ”Är du man nog för ett jobb i vården?” Män i hälsa är en svensk variant av den framgångsrika norska modellen ”Menn i Helse”. Projektet är ett socialfondsprojekt med finansiering genom Leader-sjuhärad.

En klass med män utbildas till undersköterskor. Männen som lämnar utbildningen ska göra det med stolthet och trygghet i att de nu har många år av värdeskapande framför sig i en yrkesroll där både män och kvinnor självklart behövs. De förväntas också vilja vara med och skapa samt visa upp vård- och omsorgssektorn som en attraktiv arbetsmarknad.

Logga Män i hälsa.
Loggor: ESF, Leader sjuhärad.

Män i Hälsa drivs av Sjuhärads samordningsförbund i samarbete med Vård och omsorgscollege och Norges Menn i helse. Finansiering sker genom två olika projekt där Europeiska socialfonden bekostar kompetensutveckling för redan anställda genom ”PR – hälsa i hållbart arbetsliv” och utbildningen ”Män i hälsa” för arbetssökande män bekostas av Leader Sjuhärad.