Sjuhärads samordningsförbund välkomnar till
Invigning och öppet hus i nya kansli-lokaler!

Onsdag 13 november kl. 9.00 – 12.00

Istället för den traditionella Samordningsförbundets dag inbjuds du att besöka våra nya lokaler och träffa representanter för olika verksamheter.