Efter ett kort juluppehåll är nu Framsteget tillbaka igen. Varje onsdag klockan 13.30 finns möjlighet att ta del av föreläsningar på temat arbete och arbetsliv. Målet är att inspirera och väcka nya tankar kring vägar mot egenförsörjning. Ingen anmälan behövs.

Kontakt: Eva Andersson

Ta del av aktuellt program här!