Nu är  slutrapporten från projektets utvärderare klar. I rapporten beskrivs projektets måluppfyllnad, utveckling och resultat.

Strategirådet har även gjort en klusterutvärdering av alla socialfondsprojekt inom ramen för utlysningen ”Unga i mobilitet” i socialfondens programområde 2.