ACT med Rikke Kjelgaard

Nu har du som är chef eller ledare återigen chansen att testa på ACT.

Dagen som erbjuds kostnadsfritt sker digitalt i gruppformat och baserat på ACT, som kan utläsas Acceptance and Commitment Training. Metoden tar sin utgångspunkt i modern inlärningspsykologi och beteendeanalys (KBT). ACT skapar mening, ritkning och mål – både i arbetsliv och privatliv. Kursen främjar psykisk hälsa och du får praktiska verktyg att använda i ditt ledarskap och som också skapar ett mer hållbart arbetsliv.

PÅ DENNA KURS KAN DU LÄRA DIG:
• hur du tillsammans med andra kan göra den egna organisationen attraktiv och hållbar med god kommunikation och förmå varandra att gå mot gemensamma mål
• hur du kommunicerar klart och tydligt
• hur du tar hand om dig
• verktyg för att utveckla och stärka din psykologiska flexibilitet
• hur du kan hitta din stil som modig, autentisk och stark medarbetare
• hur du kan skruva upp för mer energi istället för att skruva ner för stress

DATUM OCH TID: 24/1 2023 Tid: kl. 9-13.30. Zoom länk skickas per mejl inför varje kurstillfälle.

KOSTNADSFRITT. ESF projektet finansierar kompetensutvecklingen.