Tema: Heder, förväntningar utifrån kön och arbetsliv

Orsaker att inte lära sig svenska språket kan vara många. Både enligt vad medarbetare i kommunerna i Sjuhärad delat med sig i kartläggningar samt forskningsöversikt så påverkar om du är man eller kvinna möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om omsorgsnormen men också att leva i en eventuell hederskontext. Seminariet lyfter också i liten mån aspekter av hälsa samt rasism och diskriminering. I det här seminariet får du ta del av senaste kunskapsläget samt diskutera och reflektera med andra.

Seminariet är genomfört – ta del av föreläsningen här. 

Seminariet är genomfört