Kvinnor och män behövs i vården!

Konceptet Män i hälsa skapar en stark laganda med gnista, visar upp olika arbetssituationer inom vård- och omsorgssektorn med positiv grundton, kombinerat med traditionell syn på manlighet – så att både kvinnor och män blir stärkta till att vilja arbeta inom vård och omsorg.
Läs mer om konceptet och inspireras av manliga förebilder inom vård- och omsorg på manihalsa.se.

Män i hälsa lanserar nu filmen om Kent, han delar med sig av arbetet som undersköterska inom trygghetslarmet och han hoppas på fler manliga kollegor i framtiden. Tipsa gärna om filmen så att fler har möjlighet att inspireras av arbetet inom vård och omsorg 💙