Nu släpper vi nya datum till vår online handledarutbildning

”Bli en bättre guide på jobbet!

Handledarutbildningen hjälper kursdeltagarna att bli goda förebilder. Både handledaren, den handledde och organisationens roll tydliggörs. Här erbjuds kunskaper för att göra både intryck och avtryck i en persons utveckling.

Kursen består av en trestegsraket förlagd över ca två veckors tid:

  • Inledande onlinemöte i grupp (ca 2h)
  • Egenstudier i form av ett utbildningspaket med text, filmer och reflektionsfrågor (ca 2-3h fritt vald tid)
  • Avslutande webinarium i grupp (ca 3h)

Kurspaketet består av dussintal korta kapitel med text och filmer som täcker handledningens period från förberedelser till avslut. Modulerna avslutas med reflektionsfrågor för att träna de nya kunskaperna.

En strukturerad handledning ger många fördelar. Verksamheten kan rekrytera på ett bredare och smarta­re sätt. Den nyanställde kommer snabbare in i arbetet. Handledaren växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare internt. Handledarutbildningen stödjer er verksamhet vid introduktion av nya medarbetare eller vid mottagandet av praktikanter

Vinster för er verksamhet

  • Nya medarbetare förstår verksam­heten snabbt.
  • Rekryteringsbasen breddas. Ni kan fokusera på kärnkompetens och komplettera med internutbildning.
  • Utbildningen ökar intresse och status för handledarrollen.

Vinster för den enskilde handledaren

  • Utbildningen vänder sig till den som i sitt arbete handleder, eller kommer att handleda anställda eller personer i praktik, även de praktikanter som kan vara i behov av extra stöd.
  • Syftet med utbildningen är att ge en första praktisk och verklighetsanknuten bild av vad det innebär att vara handledare samt ge utrymme för reflektioner enskilt och i grupp.
  • Målet är att handledarens ska känna glädje och trygghet i den viktiga handledarrollen.

Anmälan

Anmäl dig eller din medarbetare till digital Handledarutbildning genom att klicka på önskad kursomgång och fylla i den anmälningstalong som kommer upp via länk.  

Vill du anmäla flera personer behöver du fylla i anmälningstalongen flera gånger. Den som är anmäld får ett välkomstmail med all kursinformation som behövs för att deltaga när kursstart närmar sig.

Minimum anmälda kursdeltagare per gruppstart är 4 personer, maximum 16 personer per omgång.

Nedladdningsbart studiematerial och dito kurskompendium ingår. Man behöver delta i hela sin kursomgång för att erhålla diplom.

Varmt välkommen och väl mött! 
Sjuhärads samordningsförbunds Handledarutbildning genom
Gunilla Hell Bellman, kursledare & samordnare
ghb@sjusam.se
0768-568226

Mer information om handledarutbildningen.