Sjuhärads samordningsförbund söker en medarbetare till SPACE utlandspraktik vars syfte är att unga kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller komma närmare arbetsmarknaden. I arbetet varvas aktivitet i grupp med individuella möten. Varje deltagare är med under en förberedande fas, praktikperiod i utlandet samt en uppföljande fas. Personal stödjer deltagarna i förberedelser och efterarbete i Sjuhärad och medverkar under inledande och avslutande delar av utlandspraktiken.

Sista ansökningsdag är 2020-01-10 och intervjuer beräknas ske löpande även under ansökningsperioden. Frågor om tjänsten besvaras av förbundschef Anna Fagefors 033-430 10 09 eller av Projektledare Malin Karlsson 0731 40 27 64.