I mitten av december fick samordningsförbundet det glada beskedet att förbundet blivit beviljat ännu ett PO 1 projekt. Det nya projektet heter PR -Hälsa i Hållbart Arbetsliv och kan ses som en fortsättning och utveckling av Positiv Rörelse. Den röda tråden är kompetensutvecklingsinsatser som tillsammans verkar för att skapa hälsofrämjande hållbara arbetsplatser i Sjuhärad och underlättar för offentliga arbetsgivare att rekrytera och behålla kompetent personal. Projektet startar med en analysfas 2020-03-01 och genomförande fasen pågår 2020-05-01 till och med 2022-01-31.