Offertförfrågan ACT kurser

PR-Hälsa i hållbart arbetsliv ger hälsofrämjande utbildningsinsatser och utvecklar organisationer för att underlätta långsiktig kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. En del av projektet är att erbjuda ACT kurser till arbetsgrupper.

Vill du utbilda olika grupper i ACT? – projektet söker nu utförare som kan genomföra ACT (tolv timmar) till utvalda arbetsgrupper/enheter. Utbildningen ska vara slutförd senast sista januari 2022.

Om du vill erbjuda dina tjänster maila in prisuppgift till projektledare asa.lisevall@sjusam.se  Efter prisjämförelse kommer utvalda utförare kontaktas.

Logotyp Pr- häsla i hållbart arbetsliv