Hur stöttar vi individer med bristande språkprogression att komma i arbete?

Hösten 2020 uppmärksammade Sjuhärads samordningsförbunds medlemmar att en växande grupp med utrikesfödda individer är svåra att stödja till arbete. Tidigare insatser har inte gett resultat och den tydligaste gemensamma nämnaren är bristande språkprogression i svenska.

Sjuhärads samordningsförbund bjuder in till att diskutera och nysta i lösningsförslag i hur våra parter kan stärkas i att stödja individer med bristande språkprogression att närma sig arbetsmarknaden.

Seminariet är nästa steg i en kartläggning och det är rekommenderat att du innan seminariet tagit del av delrapporten Bristande språkprogression – kartläggning av rotorsaker till utebliven etablering på arbetsmarknaden.

När: Tisdag 5 oktober 09.00-12.00.
Var: Digitalt via Teams.
Det är kostnadsfritt.

Anmälan