Digital spridningkonferens för Puls projeketet

PULS är ett treårigt projekt som ägs av Sjuhärads samordningsförbund och delfinansieras av ESF. Genomförandefasen är slut och under förmiddagen presenteras
de metoder som används inom projektet, hur de använts och vilka resultat som externa utvärderare ser av projektet.

Puls logga

DATUM OCH TID: 28/1 2022 kl 8.30-12.30 via Teams

KONTAKT: Pernilla Andersson pernilla.andersson@sjusam.se