Corona/covid 19

Sjuhärads samordningsförbund följer händelseförloppet och genomför tills vidare de flesta möten och aktiviteter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de förutsättningar som råder hos förbundets ägare.  Informationen från samtliga ägare och myndigheter utvecklas löpande och samhällsutvecklingen avgör vilka åtgärder/ prioriteringar som kan behöva ske oavsett om denna hemsidan uppdaterats eller ej.

Är du frisk? Då är det viktigt att du upprätthåller samhällets funktioner genom att t.ex. gå till jobbet och leva så normalt som möjligt. De flesta aktiviteter som förbundet bekostar sker fortsatt i form av mindre grupper / möten och kansliet är vanligtvis bemannat. Deltagare följer som tidigare de planeringar som sker hos respektive utförare (vanligen kommunens arbetsmarknadsenhet) och i samband med möten används även videouppkopplingar (skype eller motsvarande).

Tillsammans tar vi ansvar för att förhindra smittspridning i aktiviteterna. Vi följer de allmänna råd och riktlinjer som ges

Deltagare som av hänsyn till egen eller andras hälsa inte bör medverka kan få uppgifter att göra hemifrån med samtal och uppföljningsmöten på distans.

Notera att samordningsförbundet är finansiär och att det finns flera olika utförare som var och en styr över olika lokala aktiviteter. Vid krissituationer kan läget komma att ändras snabbt och det är då viktigt att deltagare och personal följer de instruktioner som ges från respektive huvudman samt att dessa följer överordnade beslut.