Koordinator till PR – hälsa i hållbart arbetsliv

Om jobbet

Sjuhärads samordningsförbund söker en person som kan rådda det mesta kring att dra igång en motsvarighet till den framgångsrika utbildningsmodellen ”Menn-i-helse”

I Norge har de med stor succé skapat en vårdutbildning till män. Män som tidigare inte arbetat inom vård- och omsorgssektorn stimuleras där till en ny karriär. Här kan du läsa mer om Menn-i-helse: https://mennihelse.no/

Målsättningen är att göra samma i Sjuhärad. Genom bra rekryteringar av män som kan och vill jobba med vård-och omsorgsarbete blir arbetsförutsättningarna långsiktigt också mera hållbara för alla som redan jobbar inom sektorn. Vi ska göra som de gjort i Norge, kommunicera vård- och omsorgsarbete, ha strikta urvalskriterier och utbilda inom handledarskap till anställda inom vård- och omsorg.

Arbetsuppgifter

Du jobbar självständigt med både den praktisk och strategisk utveckling av ”Män i hälsa”. Du kan både vara följsam till det redan framgångsrika ”Menn i helse” och tänka nytt.

Du förbereder för att utbildningsväsende och arbetsplatser inom vård-och omsorg ska kunna erbjuda riktade utbildningsinsatser och praktik för arbetslösa och/eller sjukskrivna män. Du planerar för intag, urval, utbildning och praktik för hälsorekryter enligt den norska modellen.

Du förbereder inför utbildningsstart och underlättar mottagande i praktik. Du har goda utvecklande kontakter med alla som är viktiga för att lyckas med projektet. (exempelvis kommuner, arbetsförmedling och försäkringskassa). Du kan både skapa en väg genom olika viktiga regelverk och vara en kreativ förebild i möten med kvinnor och män som arbetar och /eller kan komma att arbeta i vården.

Kvalifikationer

Du kan vård och omsorgsarbete (lämpligen genom att ha arbetat som undersköterska eller sjuksköterska). Erfarenhet av rekrytering och/eller handledning är meriterande. Du samarbetar bra och kan inspirera andra.

Du är driftig och hittar lösningar på problem som uppstår. Framförallt är du entusiastisk, innovativ och orädd.

Vi ser gärna att män söker. Störst vikt läggs vid personlig lämplighet och att kunna bidra med god energi för Män i Hälsa i Sjuhärad,som pilotområde i Sverige!

Anställningsform

Detta är en del av kompetensutvecklingsprojektet PR – Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet medfinansieras av ESF, Europeiska socialfonden. Se hela projektbeskrivningen på www.sjusam.se/PR . Sjuhärads samordningsförbund ägs av Sjuhärads kommunerna tillsammans med region Västra Götaland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Förbundet kommer att vara arbetsledare, men vill i första hand köpa tjänst istället för att vara arbetsgivare. Tex kan du som redan är kommunanställd få ett tidsbegränsat uppdrag och ha kvar din arbetsgivare men extern rekrytering, eller köp av tjänst från extern part är möjlig. Rekrytering omfattar en heltid from maj 2020 till 2022-02-28.

Frågor om tjänsten besvaras av förbundschef Anna Fagefors 0708 – 854176.

  • Ansökan

    Sista ansökning 2020-05-25.

    Intervjuer kan ske löpande. Ansökan skickas per mail till kansli@sjusam.se eller till Sjuhärads samordningsförbund Bryggaregatan 8, 50338 Borås.

  • Om anställningen

    Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

    Rekrytering omfattar en heltid from maj 2020 till 2022-02-28