Spridningskonferens för Positiv Rörelse

Det har blivit dags att summera Positiv Rörelse – ESF-projektet som i över två år verkat för ett hållbart arbetsliv i Sjuhärad. Den 28 februari får du chansen att komma och lyssna och ta del av de resultat och erfarenheter som projektet givit. På eftermiddagen blickar vi framåt och presenterar PR – hälsa i hållbart arbetsliv, ett nytt projekt finansierat av ESF. Antal platser är begränsade – anmäl dig redan nu!

Datum: 28 februari
Plats: Sinnenas hus, Borås

Hålltider:
08.00 Välkommen! Incheckning och Fika

08.30 Om incitament, resultat och effekter
ISM, Institutet för Stressmedicin, Lisa Björk, och Suntarbetsliv, Malin Ljungzell, ger en vetenskaplig ram till Vårgårda kommuns praktiska erfarenhet av Chefoskopet. Avrundning med Borås stad som ur en verksamhetschefs perspektiv ger olika exempel på lokalt utvecklingsarbete.
Kaffepaus
10.45 Fallstudier, Stresshantering och hållbart arbetsliv
VETA konsult, Jessica Olson, presenterar bl.a. fallstudier om samverkan mellan projekt och egna insatser. Den lärande utvärderingen och dialogen med utförare har legat till grund för skräddarsydda insatser som blivit ett kostnadsfritt koncept. En annan förvaltning från Borås Stad beskriver sina erfarenheter.
11.30 Engagemangets betydelse för motivation och måluppfyllelse
Med etablerad arbetspsykologiforskning i ryggen berättar Johan Book om hur vi kan ta oss an framtida utmaningar i arbetslivet. Hur kan vi genom ett gott ledarskap skapa mer motivation, höga frisktal, bättre prestationer, högre innovationstakt, kundnöjdhet och måluppfyllelse?
LUNCH
13.30 Norge och Herrljunga, goda exempel som öppnar för fortsatt utveckling
Herrljunga har genom Sänkt sjukfrånvaro kunnat påvisa lönsamma siffror och stärkt sin kompetensförsörjning. Norge har genom konceptet Menn-i-Helse lockat män att utbilda sig och bli kvar i vårdyrken. Frode Rönsberg från Trondheim berättar om otraditionella PRgrepp, handledarskap och komprimerad utbildning som har stärkt vård och omsorg i Norge.
Afternoon Tea
14.45 Fortsättning och sammanfattning
Sjuhärad följer utvecklingen och står redo att tillämpa Män-i-Hälsa i tät samverkan med Norge. Utbytet kommer att ta fart med PR- Hälsa i Hållbart Arbetsliv som är förbundets nyaste projekt.
Vi summerar dagen och presenterar kommande projekts erbjudanden.
15.30 Konferensen avslutas