Digital handledarutbildning

Nu släpper vi nya datum till höstens digitala Handledarutbildning online.
Vi välkomnar personer ur både privat-, offentlig- och idéburen verksamhet till våra kurser. Genom att ESF är medfinansiär så är kursdeltagandet kostnadsfritt.
Välkommen anmäla dig och-eller kollegor och medarbetare, med också gärna tipsa och sprida inbjudan i ditt nätverk.

Hoppas vi ses!

Sjuhärads samordningsförbunds Handledarutbildning genom
Gunilla Hell Bellman, kursledare & samordnare
ghb@sjusam.se
0768-568226

Läs mer om handledarutbildningen.