Gröna vägen framåt

Med naturen som arbetsverktyg kan Gröna vägen framåt hjälpa personer som är sjukskrivna att ta de första stegen tillbaka mot arbete.

Gröna vägen framåt är en del av Tekniska förvaltningen och Sjuhärads samordningsförbund och är en arbetslivsinriktad naturunderstödd rehabilitering som kan hjälpa den som blivit sjukskriven på grund av stressutlöst psykisk ohälsa, så som utmattning.

Den håller till i naturreservatet Rya åsar – en vacker och trivsam miljö, där natur och trädgård används till både vila och aktivitet. Där arbetar friskvårdkonsulenterna Lisbeth Lorentzon, Anette Folke och Sofia Ambjörnsson med att hjälpa deltagare tillbaka till ett mer hälsosamt, stressfritt liv.

”Forskning visar att naturupplevelser har en läkande effekt på bland annat stressutlöst psykisk ohälsa. I naturen finns inget som vi behöver förstå, lära oss och heller inga problem att lösa. I naturen kan vi bara vara”, förklarar Lisbeth.

Verksamheten erbjuder rörelseträning, mindfulness, reflekterande samtal, arbetsprofilanalys och målformulering. Aktiviteter ges i små och trygga grupper om max 6 personer, där deltagarna får möjlighet att successivt öka aktivitetsnivån.

”Utöver gruppaktiviteter ges individuella samtal och uppföljningar av ens utveckling”, berättar Lisbeth vidare.

Både utomhus- och inomhusmiljön är medvetet utformade för att skapa förutsättningar till ett bättre mående.

”Deltagarna får med sig redskap att använda i både arbetslivet och privatlivet för att fortsätta bygga upp sin hälsa när de varit hos oss. ”Jag ser och hör saker jag inte gjort på flera år” brukar de säga”, berättar Sofia.

”I slutet av varje program upplever de flesta att de fått en bättre hälsa, höjt sin aktivitetsnivå och fått mer struktur i vardagen”, konstaterar Anette.

Omkring 70 personer får varje år hjälp av Lisbeth, Sofia och Anette i vägen tillbaka till en bättre hälsa.

Läs mer om Gröna Vägen Framåt.