Sjuhärads samordningsförbund har beviljats medel till projekt VILJA som finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektet startar den 1 januari 2023 och varar fram till den 31 december 2025.

Projektet kommer arbeta förebyggande med personer i arbete och bidra till mer hållbarhet i arbetslivet.

För mer information om projektets kompetensutvecklingsinsatser i projekt VILJA kontakta Åsa Lisevall asa.lisevall@sjusam.se

Logga Vilja