Välkommen på spridningskonferens

Syftet med konferensen är att sprida den kunskap som byggts genom ESF-projektet PRIA inom delen Chefoskopet. DU som arbetar inom HR, kvalité och utveckling, fackligt, politiskt och har intresse av området arbetsmiljö för chefer är välkommen.

Du kommer att få ta del av arbetet som skett i Bollebygds kommun och Borås Stad samt senaste forskningen och ISM rapport ”Att leda lagom många”. Nyskapat filmmaterial visas, som efter konferensen får användas i egen organisation. Extern utvärderare berättar om lärandet som skett i projektet.

PROGRAM
08.00 Kaffe och fralla
08.30 Sjuhärads Samordningsförbund – projektledare Åsa Lisevall
08.45 Extern utvärdering VETA – utvärderare Sofia Cuevas
09.15 Bollebygds kommun – kommundirektör Monica Holmgren och kommunstyrelsens 2:a vice
ordförande Ingridh Anderén (M)
Paus med frukt och kaffe
10.30 Borås Stad – Organisationshälsan
11.30 Lunch (kostnadsfritt)
12.15 Institutet för stressmedicin – utvecklingsledare Lisa Björk och Linda Corin
13.15 Summering – senior organisationskonsult Hans Lindgren
Dagen avslutas 13.30.

DATUM: 28 april

PLATS: Sinnenas Hus, Yxhammarsgatan 30 Borås (OBS begränsat antal platser)

KOSTNADSFRITT Konferensen bekostas av medel från ESF. Projektet värderar den arbetstid du
bidrar med vilket ger medfinansiering till projektet. Du bekräftar ditt deltagande via länk i efterhand.
Vid frågor och anmälan kontakta projektledare Åsa Lisevall asa.lisevall@sjusam.se 073-40 22 492