ORGANISATORISK ACT med Rikke Kjelgaard

PR – hälsa i hållbart arbetsliv anordnar kurs i Organisatorisk ACT. Kursen leds av Rikke Kjelgaard som är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer.

I organisationer kan ACT användas för att stärka ledare och medarbetare i deras respektive roll, få bättre kommunikation och lättare nå satta mål. Organisatorisk ACT gynnar hållbarhet både individuellt i arbetslivet och underlättar att skapa en attraktiv arbetsplats baserat på gemensamma värden och visioner.

Kursen som erbjuds sker digitalt i gruppformat baserat på ACT, som kan utläsas Acceptance and Commitment Training. Metoden tar sin utgångspunkt i modern inlärningspsykologi och beteendeanalys (KBT). Kursen främjar psykisk hälsa och formar en organisationsriktning som är inkluderande och grundas i samsyn. Inbjudan riktar sig till alla yrkesroller oavsett befattning.

PÅ DENNA KURS KAN DU LÄRA DIG:
• hur du tillsammans med andra kan göra den egna organisationen attraktiv och hållbar med god kommunikation och förmå varandra att gå mot gemensamma mål
• hur du kommunicerar klart och tydligt
• hur du tar hand om dig
• verktyg för att utveckla och stärka din psykologiska flexibilitet
• hur du kan hitta din stil som modig, autentisk och stark medarbetare
• hur du kan skruva upp för mer energi istället för att skruva ner för stress

DATUM OCH TID: 24/1 + 28/1 2022 Tid: kl. 9-16. Zoom länk skickas per mejl inför varje kurstillfälle.

KOSTNADSFRITT. ESF projektet finansierar kompetensutvecklingen.