FRAMTIDSMÄSSA

Du som är mellan 16 och 30 år och har en nedsatt funktion av något slag kan själv eller tillsammans med dina anhöriga få information om vilket stöd samhället kan erbjuda och en inblick i hur olika stödformer kan samordnas.

Dessutom inbjuds du som är politiker, beslutsfattare eller yrkesverksam och möter målgruppen i ditt arbete.

På plats informerar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Borås stad och andra om olika stöd på vägen mot vuxenlivet, studier och arbete.

DATUM:
6 mars

PLATS:
Sinnenas Hus, Borås

TIDER:
För unga med funktionsnedsättning och anhöriga:
13.00 Information från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vuxenutbildningen och Borås stad
14.15 Mingel med utställare
15.30 Avslut

För politiker, beslutsfattare och yrkesverksamma som möter målgruppen
9.00   Information från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vuxenutbildningen och Borås stad
10.15 Mingel med utställare
11.15 Inspirationsföreläsning

För politiker och beslutsfattare
12.00 Lunch
13.00 Workshop om unga med funktionsnedsättning. Hur stärker vi samverkan kring målgruppen?

 

För tillfället fullbokat!

Kontakta Pernilla Andersson för mer information.