Utbildning i NeuroACT

27-28 maj genomförs en utbildning i NeuroACT i Borås. NeuroAct är en metod för stresshantering med vetenskapligt stöd för att behandla och bemöta personer med neuropsykiatriska och komplexa svårigheter. Metoden är en kombination av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och kunskap om neuropsykologiska funktioner.

Leg psykolog Johan Pahnke håller i utbildningen som riktar sig till personal inom Sjuhärads samordningsförbund ägarparter.

Den som ska gå utbildningen bör ha gått den fyradagars grupphandledarutbildning i ACT.

För mer information kontakta Pernilla Knutsson