I slutfasen av projekt SPACE arbetades det fram ett nytt metodmaterial. Materialet bygger på befintligt material från Över Gränserna men är kompletterad med nya förhållningssätt och metoder  – alla avgörande för att nå höga resultat med målgruppen.

Även en helt ny broschyr om utlandspraktik framställdes. Broschyren visar på nyttan med utlandspraktik och visar på erfarenheter och lärdomar som förbundet fått genom att i flera år arbeta med utlandspraktik till unga kvinnor och män i Sjuhärad. Syftet med broschyren är att sammanfatta utlandspraktikens nytta och inspirera till kloka beslut som gagnar både berörda individer och samhället.