Hösten 2024 startar en ny omgång i Mentorsprogrammet.

Genom Mentorsprogrammet får du som chef möjlighet till både professionell och personlig utveckling. Programmet bygger på två olika roller, adept och mentor. Adepten får förutsättningar att utvecklas i sin profession och möjlighet att reflektera kring sitt personliga chef- och ledarskap. Mentorn bidrar med sin erfarenhet och kunskap och får möjlighet att utveckla egna pedagogiska förmågor som handlar om att vara en bra lyssnare och frågeställare snarare än en operativ problemlösare.

Programmet erbjuder kompetensutveckling genom föreläsningar, dialog, träning samt verktyg som kan nyttjas långsiktigt. Mentorskap som metod för lärande har bevisad effekt för att skapa långsiktigt hållbart ledarskap.

ANSÖKAN
Som adept söker vi dig med minst två års erfarenhet som chef och ett intresse av att utveckla ditt personliga chef- och ledarskap.
Som mentor söker vi dig med mångårig chefs- och ledarskapserfarenhet och en vilja att dela med dig och samtidigt utveckla ditt chef- och ledarskap genom att coacha en adept.

Mentor och adept planerar och ansvarar tillsammans för att träffas regelbundet, var 4-6 vecka.

Mentorerna erbjuds gemensam reflektionstid och erfarenhetsutbyte vid tillfälle. Som deltagare i programmet kommer vi erbjuda dig/er att delta på fyra tematräffar där även tid för erfarenhetsutbyte kommer finnas.

Urval och matchning mellan mentor och adept sker utifrån kriterier som profession, utbildningsbakgrund och adeptens önskemål. Mentorn kan finnas i hemkommunen eller i någon annan av Sjuhärads kommuner. Digitalt samarbete är möjligt.

Deltagande i programmet är kostnadsfritt och finansieras av ESF-projekt VILJA. Den arbetstid du lägger på programmet ska redovisas via ESF:s deltagarportal.

Programmet löper under ett år och gemensam uppstartsdag är planerad till 10 oktober i Borås.

Programmet har ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Matchning sker i en löpande urvalsprocess. Du ansvarar för att samråda med din chef inför din ansökan.

Ansökan

Kontakt

Vid frågor angående projekt VILJA kontakta:
Anna Fagefors anna.fagefors@sjusam.se

Vid frågor angående mentorsprogrammet kontakta:
Helen Nordenstam helen.nordenstam@boras.se
Mobilnr: 0734-328579

Catharina Abrahamsson catharina.abrahamsson@boras.se
Mobilnr: 0734-328741

Loggor Vilja och ESF.