Grupphandledare ACT

ESF-projektet PRiA- Positiv Riktning i Arbetslivet erbjuder kommun- och regionanställda i Sjuhärad att utbildas till att bli grupphandledare och hålla egna utbildningstillfällen i ACT.
Den kostnadsfria utbildningen är 4 dagar lång och sker digitalt.

Utbildningen innebär kompetensutveckling för dig som individ samtidigt som du får möjlighet att utbilda och stärka grupper och individer i din organisation. I förlängningen kan också den viktiga livskunskapen i ACT riktas till målgrupper som bland annat elever, brukare mfl.
Du kommer efter fyra dagars utbildning till gruppledare att vara redo att fortsätta arbeta med metoden och hålla utbildningar på egen hand. Du får rättigheter att hålla så många ACT-grupper som önskas för all tid framöver.

  • INTRESSEANMÄLAN

    OBS – anmälan stängd! För mer information kontakta
    projektledare Åsa Lisevall
    Telefon: 073-4022 492 Mail: asa.lisevall@sjusam.se

Pria logga plus ESF logga