Hållbart chefskap & arbetsliv för ökad hälsa

Rätt förutsättningar ger arbetsplatser där medarbetare och chefer mår bra och skapar resultat. Under två seminariedagar i mars gavs föreläsningar om hur man bäst rustar organisationen i ett förändringsarbete samt hur man använder hälsofrämjande verktyg i praktiken.

Ta del av föreläsarnas presentationer här nedan. 

5 mars 2019

Ledarskapets förutsättningar och praktiskt förändringsarbete

Seminariet gav en fördjupad förståelse för ledarskapets olika förutsättningar samt kunskap om hur du och din organisation kan arbeta med förändringar av din verksamhet.
Föreläsare:
ERIK BERNTSON – studierektor, docent och universitetslektor på psykologiska institutionen, Stockholms universitet med erfarenheter från Chefios-projektet.

SARA HENRYSSON EIDVALL – legitimerad psykolog/specialist i arbets- och organisationspsykologi, författare och chefspsykolog för Mensa globalt med erfarenhet av praktiskt förändringsarbete.

22 mars 2019

Verktyg för en hälsofrämjande arbetsmiljö i praktiken!

Hur utvecklar vi en attraktiv arbetsplats där vi har chefer som mår bra, kan utföra sitt uppdrag och bidrar till god kvalitet i våra verksamheter?

Under dagen gavs en introduktion till hälsofrämjande arbetsmiljö i praktiken och möjlighet att prova verktyg från Suntarbetsliv som ger handfast stöd på vägen. Temat för verktygen är organisatoriska förutsättningar för chefer samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Suntarbetsliv ger stöd för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling och drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona.

Föreläsare:
SUSANNE RÅDQVIST, organisationspsykolog och processledare, har arbetat med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar i tre kommuner i Skåne. Hon berättar om resan och hur de, med stöd av Chefoskopet, förbättrade för sina chefer. Läs en artikel om projektet här.

MALIN LJUNGZELL, projektledare Suntarbetsliv, har lett utvecklingen av Chefoskopet som är ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

LINDA PERSSON-MELIN, ansvarig för chefsfrågor SKL, deltar under dagen för att ge SKL:s perspektiv och erfarenheter. Hon har också bidragit i utvecklingen av Chefoskopet.

HELENA ENGELKE, kommunikatör Suntarbetsliv, har varit med och utvecklat OSA-kollen som är ett verktyg för att jobba tillsammans i arbetsgruppen med den egna organisatoriska och sociala arbetsmiljön.