Hållbart chefskap & arbetsliv för ökad hälsa

Rätt förutsättningar ger arbetsplatser där medarbetare och chefer mår bra och skapar resultat. Rusta organisationen och inspireras av kompetens inom ledarskap, förändringsarbete & hälsofrämjande verktyg i praktiken under två seminariedagar på Borås Kongress den 5 & den 22 mars! Begränsat antal platser!

5 mars 2019

Ledarskapets förutsättningar och praktiskt förändringsarbete

Under dagen får du en fördjupad förståelse för ledarskapets olika förutsättningar samt kunskap om hur du och din organisation
kan arbeta med förändringar av din verksamhet.
Medverkar gör:
ERIK BERNTSON – studierektor, docent och universitetslektor på psykologiska institutionen, Stockholms universitet med erfarenheter från Chefios-projektet.

SARA HENRYSSON EIDVALL – legitimerad psykolog/specialist i arbets- och organisationspsykologi, författare och chefspsykolog för Mensa globalt med erfarenhet av praktiskt förändringsarbete.

Vill du veta mer om vilka praktiska verktyg som finns för att jobba med chefskap och organisatoriska förutsättningar anmäl dig även till 22 mars.

22 mars 2019

Verktyg för en hälsofrämjande arbetsmiljö i praktiken!

Hur utvecklar vi en attraktiv arbetsplats där vi har chefer som mår bra, kan utföra sitt uppdrag och bidrar till god kvalitet i våra verksamheter? Välkomna till en dag som handlar om hur vi kan utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö i praktiken!

Under dagen får vi en introduktion och möjlighet att prova verktyg från Suntarbetsliv som ger handfast stöd på vägen. Temat för verktygen är organisatoriska förutsättningar för chefer samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Suntarbetsliv ger stöd för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling och drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona.

Ta gärna med din dator för möjlighet att testa verktygen på plats!

Medverkar gör:
SUSANNE RÅDQVIST, organisationspsykolog och processledare, har arbetat med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar i tre kommuner i Skåne. Hon berättar om resan och hur de, med stöd av Chefoskopet, förbättrade för sina chefer. Läs en artikel om projektet här.

MALIN LJUNGZELL, projektledare Suntarbetsliv, har lett utvecklingen av Chefoskopet som är ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

LINDA PERSSON-MELIN, ansvarig för chefsfrågor SKL, deltar under dagen för att ge SKL:s perspektiv och erfarenheter. Hon har också bidragit i utvecklingen av Chefoskopet.

HELENA ENGELKE, kommunikatör Suntarbetsliv, har varit med och utvecklat OSA-kollen som är ett verktyg för att jobba tillsammans i arbetsgruppen med den egna organisatoriska och sociala arbetsmiljön.