Sjuhärads samordningsförbund söker nu en projektledare till PR – Hälsa i hållbart arbetsliv som är ett kompetensutvecklingsprojekt med finansiering från ESF, Europeiska socialfonden. Projektet ska bidra till hållbarhet i arbetslivet, främst för anställda i kontaktyrken hos Sjuhärads kommuner och region Västra Götaland.

Rekrytering omfattar en heltid from 2020-03-01,till 2022-02-28. Frågor om tjänsten besvaras av förbundschef Anna Fagefors 033-430 10 09.

Sista ansökning 2020-01-27. Intervjuer kan ske löpande och perioden kan avslutas i förtid om lämplig person för uppdraget rekryteras innan tidsfristen löpt ut. Ansökan skickas per mail till kansli@sjusam.se eller till Sjuhärads samordningsförbund Bryggaregatan 8, 50338 Borås.